Collectie: Lekkage | Laboratoria

In laboratoria waar met chemicaliën wordt gewerkt, kunnen lekkages optreden uit laboratoriumapparatuur, buizen en containers, wat gevaarlijke situaties kan veroorzaken voor werknemers en het milieu. Gebruik de juiste absorptiematerialen, spill kits en lekbakken. Wil je meer weten? We helpen je graag :  +31 (0) 85 200 7113

3 Producten