Advies

Absorptieshop biedt deskundig advies over het beheersen van spills en lekkages, inclusief voorbereiding op potentiële gevaren hiervan. Absorptieshop adviseert over het gebruik van verschillende absorptiematerialen zoals matten, kussens en korrels voor het opruimen van olie-, chemicaliën- en waterlekkages. Wij helpen bijvoorbeeld bij het selecteren van de juiste spill kits voor specifieke situaties en bieden training over het veilig omgaan met spills en lekkages.

 

Toolbox meetings

Absorptieshop verzorgt toolbox meetings over lekkage van olie en vloeistoffen en brengt werknemers samen om de risico's, preventieve maatregelen en procedures bij lekkages te bespreken. Een training over het gebruik van absorptiematerialen, het identificeren van lekkage bronnen en het correct reageren op noodsituaties.

 

Controle gehad van de omgevingsdienst?

Zorg dat uw bedrijf voldoet aan milieuwetgeving voor inspecties door de Omgevingsdienst. Inspecteurs controleren naleving van regels voor milieu, ruimtelijke ordening en bouwvoorschriften. Voor het vraagstuk; spills, lekkages, van olie en andere vloeistoffen kan je bij ons terecht. Vraag ons om informatie : wij hebben een kant en klaar Spill plan!

 

Spill plan

Breng uw zwakke plekken in kaart, identificeer deze en verminder uw risico’s. Neem de tijd om u voor te bereiden. Met een solide plan, de juiste uitrusting en training, kunt u schade en persoonlijk letsel beperken en hervat u de werkzaamheden weer zo snel als mogelijk. Tevens voldoet u dan aan lokale, provinciale en landelijke regelgeving - en dat scheelt u een fortuin aan boetes. Dus waar begint u, kunnen we u helpen? Klik hier voor ons Spill plan!

 

Milieuregels, milieuwet- en regelgeving

De beste voorbereiding op controle is van tevoren alle relevante documenten zoals certificaten en onderhoudspapieren van installaties klaar te leggen. Bekijk dan kritisch alle aspecten in uw bedrijf die 'mogelijk' invloed hebben op het milieu. Let op  de volgende punten:

  • Veiligheid: alle aspecten van uw bedrijf die van belang zijn voor de veiligheid in en om uw bedrijf. Heeft u bijvoorbeeld een opslag voor gevaarlijke stoffen conform de geldende regels? Bekijk hier bijvoorbeeld ons aanbod lekbakken.

  • Afvalwater: alle aspecten van uw bedrijf die van belang zijn voor de bescherming van het water. Zijn er olie- en vetafscheiders aanwezig? Is er een schrobput aanwezig? Bestaan er controle voorzieningen voor het afvalwater?
  • Lucht: in de milieuwet- en regelgeving zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van de luchtkwaliteit. Alle aspecten van uw bedrijf die van belang zijn voor schone lucht worden bekeken. Is er bijvoorbeeld een ontgeurings installatie aanwezig? Voldoet de afvoer voor bijvoorbeeld verfdampen aan de milieuwet- en regelgeving?
  • Bodem: alle aspecten van uw bedrijf waarbij bodembedreigende activiteiten kunnen plaatsvinden. Is er bijvoorbeeld een vloeistofdichte en/of –kerende vloer aanwezig? Worden accu’s op de juiste wijze opgeslagen? Zijn er lekbakken aanwezig en is er absorptiemateriaal op voorraad?
  • Geluid: uw bedrijf kan geluid produceren. Dit kan overlast geven voor de directe omgeving. Er kan bijvoorbeeld een geluidsmeting plaatsvinden bij uw bedrijf naar aanleiding van een klacht over geluidsoverlast;
  • Afval: houdt u zich tijdens het scheiden en afvoeren van afval aan de regels? Worden de verschillende afvalstoffen op de juiste manier van elkaar gescheiden en afgevoerd? Wordt zwerfafval opgeruimd volgens de voorschriften?
  • Energie: in de milieuwet- en regelgeving zijn voorschriften opgenomen waarmee het efficiënt omgaan met energie wordt gewaarborgd. Verbruikt uw bedrijf meer water of elektriciteit dan gemiddeld?

 

Advies of even kort overleg?

T +31 (0) 85 200 7113
E verkoop@absorptieshop.nl