Veel gestelde vragen

Expandable

De wettelijke vereisten voor het opruimen van lekkages op de
werkplek kunnen variëren afhankelijk van de locatie en het type bedrijf. Over
het algemeen worden werkgevers echter verplicht om:

Milieurisico's te
minimaliseren door gelekte stoffen op een geschikte manier te behandelen en af
te voeren volgens de geldende voorschriften.

 • Te zorgen voor een veilige werkplek en passende maatregelen te nemen om lekkages te voorkomen.
• Een Spill plan op te stellen voor het opruimen van lekkages en het beheersen van morsingen.
• Werknemers trainen in het juiste gebruik van absorptiematerialen en spill kits.
• Lekkages onmiddellijk op te ruimen en te rapporteren aan de relevante autoriteiten indien nodig.
• Milieurisico's te minimaliseren door gelekte stoffen op een geschikte manier te behandelen en af te voeren volgens de geldende voorschriften.

Van het indammen van bijvoorbeeld machine lekkages tot het omleiden van grotere lekkages zijn er betrouwbare oplossingen om te voorkomen dat de lekkages zich uitbreiden naar andere gebieden. Spill Blockers zijn herbruikbaar en bestand tegen water, olie en de meeste chemicaliën. Lekkage Blokkeringen om te voorkomen dat olievlekken en andere vloeistoffen in de waterwegen of ongewenste plekken terechtkomen.

Gebruik een afvoer afdekmat met keuze uit verschillende diktes én handgrepen, een voordelige keuze om uw riolering te beschermen tegen morsen voor putten wanneer er olie of gevaarlijke vloeistof dreigt weg te lekken in het riool.

Gebruik voor het absorberen van enkel olie op bijvoorbeeld het water, de witte oil-only absorberende doeken, sokken, worsten of booms. Deze materialen nemen enkel en alleen de olie op en GEEN water of andere vloeistoffen.

Ja, dat klopt. De gele, roze of groene doeken zijn te vinden onder de categorie "Chemie bestendig". We raden altijd aan om advies te vragen en de resistentielijst te bekijken die we op verzoek kunnen verstrekken. Neem contact met ons op via verkoop@absorptieshop.nl.

Dit zijn doeken, sokken, worsten en korrels die geschikt zijn voor het absorberen van veelvoorkomende vloeistoffen zoals olie, brandstof, water en chemicaliën. Niet zeker of uw specifieke vloeistof geabsorbeerd kan worden? Vraag naar onze resistentielijst. Bel ons : +31 (0) 85 200 7113

Ja, de absorptiekorrels van absorptieshop zijn verzadigd na opname van de gemorste olie, of vloeistof. Voer de volledig geabsorbeerde korrels dan ook als chemisch afval af.

Volg altijd het Spill plan of het calamiteitenplan opgesteld door de verantwoordelijke HSE- of Kwaliteitsmanager binnen uw bedrijf. Indien er geen plan voorhanden is, dan geven wij graag advies. Bel ons : +31 (0) 85 200 7113

Absorb BV organiseert interactieve toolboxmeetings op locatie om bewustwording te creëren en uitleg te geven over de omgang met Spills. We behandelen het Calamiteitenplan en het 5-stappen Spill Plan.

Absorptiesokken worden gebruikt om lekkages in te dammen door ze strategisch rondom het lekkende gebied te plaatsen. Leg de sokken in een kring rondom de vlek, lekkage, pals. De absorptiesokken absorberen vloeistoffen en voorkomen verdere verspreiding naar aangrenzende gebieden, waardoor de schade wordt beperkt.

● Hoge absorptiecapaciteit: Doeken kunnen grote hoeveelheden vloeistof opnemen, waardoor ze effectief zijn bij het opruimen van lekkages.
● Veelzijdigheid: Ze kunnen worden gebruikt voor het opruimen van verschillende soorten vloeistoffen, zoals olie, water, chemicaliën etc.
● Makkelijk te gebruiken: Doeken zijn vaak handzaam en kunnen eenvoudig worden ingezet waar nodig.
● Snelle respons: Ze helpen bij het snel opvangen van lekkages, waardoor verdere verspreiding wordt voorkomen.
● Minimaliseren van vervuiling: Door snel te absorberen, verminderen ze de kans op milieuverontreiniging en de impact op de werkomgeving.

[ Zie ons Spill plan ]

● Weet om wat voor soort olie het gaat
● Verwittig de HSE- of Kwaliteitsmanager
● Zorg dat een spill kit binnen handbereik is
● Gebruik PBM's voor bescherming
● Gebruik absorptiesokken om de lekkage te indammen en vorm een cirkel
● Vul de cirkel met absorptiedoeken van buiten naar binnen
● Wacht tot alle vloeistoffen geabsorbeerd zijn
● Ruim volledig geabsorbeerde doeken en sokken op
● Voer het materiaal als chemisch afval af

De frequentie van het controleren en bijvullen van een spill kit kan
variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het type gebruik, de
omgeving en de potentiële risico's op lekkages. Over het algemeen wordt
aanbevolen om de spill kit regelmatig te controleren, bijvoorbeeld tijdens
routine-inspecties of trainingssessies, en indien nodig bij te vullen na
gebruik of wanneer de voorraad absorptiematerialen laag is.

Een lekbak waarboven of waarin vloeibare bodembedreigende stoffen in
verpakking of in een opslagtank worden opgeslagen, heeft een opvangcapaciteit
van ten minste 110% van de inhoud van de grootste verpakkingseenheid of
opslagtank. De opvangcapaciteit ervan is ten minste 10% van de inhoud van alle
opgeslagen stoffen.

Het korte antwoord is ja, polyethyleen plastic (vooral een speciaal plastic olievat) is veilig voor de opslag van diesel brandstof, maar er zijn grenzen aan hoe lang het veilig kan worden opgeslagen. Gebruik onze kunststof lekbakken. Bel ons voor advies : +31 (0) 85 200 7113

Bodembeschermende voorzieningen zijn nodig bij activiteiten waarbij bodembedreigende stoffen worden gebruikt, geproduceerd of uitgestoten. Het zijn fysieke constructies, zoals lekbakken om bij morsingen en lekkages het verspreiden van bodembedreigende stoffen naar de bodem tegen te gaan.

Een vloer die voorkomt dat de bodem verontreinigd raakt. Deze vloer heeft geen open verbindingen met de onderliggende bodem en moet zijn afgestemd op het beoogde gebruik. Bij een vloeistofkerende bodemvoorziening is een borging verplicht via incidentenmanagement.

Absorptiekorrels zijn droge korrels die worden gebruikt om vloeistoffen te absorberen, zoals olie, water, chemicaliën of andere vloeistoffen. Ze worden vaak gebruikt voor het opruimen van morsingen en het voorkomen van uitglijden op de werkvloer.

Bel ons voor advies : +31 (0) 85 200 7113