Absorptieshop.nl

Milieuregels & Advies

Hoe bereid ik mij voor op een controle? Niet alleen voor het milieu, maar ook voor u en uw bedrijf is het van essentieel belang dat u voldoet aan de gesteldemilieuwet- en regelgeving. Tijdens een controle let de inspecteur van de Omgevingsdienst op meerdere aspecten binnen uw bedrijf.

Milieuregels, milieuwet- en regelgeving

De beste voorbereiding op controle is van te voren alle relevante documenten zoals certificaten en onderhoudspapieren van installaties klaar te leggen. Bekijk dan kritisch alle aspecten in uw bedrijf die 'mogelijk' invloed hebben op het milieu. Let op  de volgende punten:

  • Veiligheid: alle aspecten van uw bedrijf die van belang zijn voor de veiligheid in en om uw bedrijf. Heeft u bijvoorbeeld een opslag voor gevaarlijke stoffen conform de geldende regels? Bekijk hier bijvoorbeeld ons aanbod lekbakken.

  • Afvalwater: alle aspecten van uw bedrijf die van belang zijn voor de bescherming van het water. Zijn er olie- en vetafscheiders aanwezig? Is er een schrobput aanwezig? Bestaan er controlevoorzieningen voor het afvalwater?

  • Lucht: in de milieuwet- en regelgeving zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van de luchtkwaliteit. Alle aspecten van uw bedrijf die van belang zijn voor schone lucht worden bekeken. Is er bijvoorbeeld een ontgeuringsinstallatie aanwezig? Voldoet de afvoer voor bijvoorbeeld verfdampen aan de milieuwet- en regelgeving?

  • Bodem: alle aspecten van uw bedrijf waarbij bodembedreigende activiteiten kunnen plaatsvinden. Is er bijvoorbeeld een vloeistofdichte en/of –kerende vloer aanwezig? Worden accu’s op de juiste wijze opgeslagen? Zijn er lekbakken aanwezig en is er absorptiemateriaal op voorraad?

  • Geluid: uw bedrijf kan geluid produceren. Dit kan overlast geven voor de directe omgeving. Er kan bijvoorbeeld een geluidsmeting plaatsvinden bij uw bedrijf naar aanleiding van een klacht over geluidsoverlast;

  • Afval: houdt u zich tijdens het scheiden en afvoeren van afval aan de regels? Worden de verschillende afvalstoffen op de juiste manier van elkaar gescheiden en afgevoerd? Wordt zwerfafval opgeruimd volgens de voorschriften?

  • Energie: in de milieuwet- en regelgeving zijn voorschriften opgenomen waarmee het efficiënt omgaan met energie wordt gewaarborgd. Verbruikt uw bedrijf meer water of elektriciteit dan gemiddeld?

 

Advies of even kort overleg?

T +31 (0) 85 200 7113
verkoop@absorptieshop.nl

 

Controle gehad ?

Wat nu met zoveel milieuregels, wetten en verplichtingen? We bekijken het samen met u en vinden een passende oplossing. Neem contact met ons op via onderstaand formulier of bel ons direct voor het juiste advies!

T +31 (0) 85 200 7113
E verkoop@absorptieshop.nl